Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Usva Design Oy (Y-tunnus: 2961276-4)
Koskenranta 11 A 9
96200 Rovaniemi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jenni Pulska
Puhelin +358 40 8613 767
Sähköposti jenni.pulska@gmail.com

Rekisterin nimi

Usva Design Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen syy

Henkilö on rekisteröitynyt Usva Design Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Usva Design Oy:lta tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Usva Design Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Usva Design Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Usva Design Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Usva Design Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Usva Design Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Usva Design Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Usva Design Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@usvadesign.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin tai Matkahuollon seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Usva Design Oy:n käytössä, paitsi Usva Design Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Usva Design Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Usva Design Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Usva Design Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Usva Design Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.